Prestupy

30.12.2009 12:17

Karol Nagy /hosťovanie na 1 rok do oddielu Slavoj Sládkovičovo/.                                              

Adrián Somogyi /prestup do oddielu STO Veľké Úľany/.

Späť

Vyhľadávanie